Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Päivitetty 21.8.2018

1. Rekisterinpitäjä
Rakennuspalvelu J.Kautto Oy
Terveyskatu 27
44100 Äänekoski
p. 0505872254
Y-tunnus 2485779-7

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Janne Kautto
Terveyskatu 27
44100 Äänekoski
p. 0505872254
janne.kautto@rakennuspalvelujkautto.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakastietokanta

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittelyn perusteena yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Henkilötietoja käytetään olemassa olevien sekä potentiaalisten asiakassuhteiden hoitamiseen ja laskutukseen.

5. Rekisterin tietosisältö
• Henkilön nimi
• Yrityksen nimi
• Osoite
• Sähköposti
• Puhelinnumero
• Y-tunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai palveluista kiinnostuneen asiakasehdokkaan (www.rakennuspalvelujkautto.fi verkkosivujen tai sähköpostitse) ilmoittamista tiedoista. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laa-timisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkail-lemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

9. Rekisterin suojaus
Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä tämän henkilötietoja. Lähetä kieltosi sähköpostitse tai muuten kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle henkilöille (ks. kohta 2).